Yüklenilen KDV Listesi

Yüklenilen KDV Listesi

 

Biset Yazılım olarak Türkiye’deki hemen hemen bütün ihracat şirketlerini ilgilendiren bir proje üzerinde çalışmakta olduğumuzu duyurmak istiyoruz.

İhracat yapmakta olan şirketlerdeki muhasebecilerin çok iyi bildikleri Yüklenilen KDV listesi’ni artık 1 saat içerisinde hazırlama imkanı sunacak bu yazılım, şirketimiz tarafından şuanda geliştirilmektedir. Excel tabloları olarak Satınalma İrsaliyelerinizi, Satınalma Faturalarınızı, Depo transferlerinizi, Sarf fişlerinizi, Fire fişlerinizi, Tedarikçiye iade irsaliyelerinizi, Tedarikçiye iade faturalarınızı, Satış irsaliyelerinizi, Satış faturalarınızı programa aktarma imkanı geliştirilmiştir. FİFO üzerinden satış faturalarınız alışlarınızla ilişkilendirilmektedir.

Ana uygulama : 1C TİCARİ KOBİ YÖNETİMİ üzerinde geliştirilmiştir.

Aynı zamanda manuel olarak oluşturulan bağlantıyı iptal edebilme ve kendi isteğinize göre bağlantı gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır.

1.    Her şirkette kullanılmakta olunan programların olduğu varsayılarak mevcut programlardan Excel’e veri aktarımı gerçekleştirilip Yüklenilen KDV Programına aktarılması şeklinde çalışmaktadır.
2.    Programı satın alacak şirketler şuanda Yüklenilen KDV Listesini devlete sundukları için veri olarak Devir bilgileri ellerinde bulunmaktadır.
3.    Program verileri excel’den alırken otomatik olarak söz konusu kartları otomatik oluşturmaktadır.

Cari Hesaplar, Stok Kartlar, Faturalar, İrsaliyeler, İade evrakları, Ambar transferleri

4.    Verilerin aktarılması işlemi ile şirketler mevcut resmi stoklarını takip imkanına kavuşmaktadırlar.
5.    Stok Kıyaslama raporu sayesinde stok karşılaştırması yapabilmektedirler.
6.    İndirilecek KDV listesi düzenleyebilmektedirler.
7.    Her yıl devir işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. (istek dahilinde)
8.    Hatırlatma özelliği bulunmaktadır.
9.    Merkez bankasından kur’ları otomatik almaktadır.
10.    İntaç tarihine göre Kur güncellemesi yapılarak, yeniden değerlendirme yapabilmektedirler.
11.    Devlet tarafından belirlenen GÇB KDV miktarı 86.000 olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu rakamın değişmesi durumunda kullanıcı bu rakamı değiştirebilmektedir..
12.    YMM GÇB raporunda satınalma faturaların KDV miktarı ile Satışların KDV miktarı  İntaç tarihine göre kur farkları nedeniyle az olması durumunda raporda uyarı sistemi oluşturulmuştur.
13.    Çoklu kullanıcı imkanı kazandırılmıştır. Ağ üzerinden Muhasebe müdürü ve Muhasebe departmanı arasında aynı veri tabanında çalışmaları sağlanabilinir.